Política de privacitat

Política de Privadesa (RGPD)

A SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. estem especialment conscienciats per la confidencialitat de les dades de caràcter personal que vostè com a client/usuari ens facilita, i mitjançant aquest text l´informem de forma detallada de la nostra politica de privadesa en matèria de protecció de dades, així com dels drets que l’assisteixen.

Per això, i en virtut de l’Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), Reglament UE 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, així com la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals i en atenció a el principi de transparència, posem al seu disposició informació rellevant sobre el tractament de dades personals, amb la finalitat de donar a conèixer en tot moment, com tractem les dades, amb quina finalitat i els drets corresponents.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:  SUPERMERCADOS LLOBET, S.A.  – A08612103, amb domicili a  Carretera de Manresa a Berga, Km 2,7.  08272 Sant Fruitós del Bages. Telèfon 938788078 i mail: rgpd@grupllobet.com

FINALITAT:

La finalitat de la creació, existència i manteniment del tractament de dades del tractament General d´Administració, és la de poder realitzar, gestionar, administrar, dirigir, informar, facturar i realitzar les tasques de seguiment pertinent de clients i proveïdors, amb exclusius fins de de poder fer efectiva la nostra relació comercial/contractual

En relació a les dades personals recollides a través de la “Targeta Client”, l´objectiu es gestionar les ofertes/ promocions/descomptes i alters accions comercials vinculades al client.

Tanmateix, mitjançant l´APP de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A., es podrán tractar les dades dels clients que desitgin descarregar-la per a poder realitzar totes aquelles accions orientades a mantenir una relació comercial amb l´empresa així com de la recepció d´informació de caràcter comercial. sobre els nostres productes/promocions/ofertes/novetats i altres a través de correu electrònic/SMS/Whatsapp i/o correu postal.

Els recordem que en qualsevol moment podrán donar-se de baixa de l´APP, per a poder-ho fer trobaran el formulari de baixa corresponent. L´empresa complint amb la normativa mantindrà les seves dades bloquejades el temps necessari per complir amb les exigencies legals i passat aquest període de temps s´el.liminaran de la base de dades de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. definitivament i sense deixar cap rastre en el sistema.

LEGITIMACIÓ:

La base legal per al tractament de les dades de clients i proveïdors correspondents al Tractament General d´Administració és l’execució de la relació comercial amb els mateixos i la seva corresponent facturació.La informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació contractual/comercial o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

En relació a la gestió de la “Targeta Client” i de l´APP de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A.. la base legal que justifica la recollida i tinença de dades de caràcter personal dels clients és el consentiment exprés obtingut del titular de la dada (“Formulari Alta Client”) així com l´interès legítim del mateix per tal de poder beneficiar-se dels descomptes/ofertes i/o promocions corresponents. En aquest cas, la informació de caràcter personal de l´interessat es conservarà fins que el mateix no en sol.liciti la baixa.

COMUNICACIONS  COMERCIALS

En base al consentiment atorgat de manera afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informació comercial sobre els nostres productes/promocions/ofertes/novetats i altres a través de correu electrònic/SMS/Whatsapp i/o correu postal. El propi client marcarà de forma expressa el canal mitjançant voldrà rebre l´esmentada informació.  Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través del nostre correu electrònic rgpd@grupllobet.com en cas dels correus electronics i/o postals o bé escrivint la paraula “Baixa” si es fa a través de SMS/Whatsapp.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

General d´Administració: Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial entre el responsable del tractament i titular de les dades o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

En relació a les dades recollides a través de la nostra Targeta Client i l´APP es conservaran mentres no sol.liciti el cessament de l´activitat a través dels nostres canals de contacte especificats en l´apartat anterior.

DESTINATARIS:

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable/comercial/gestió serveis,etc. es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

SUPERMERCADOS LLOBET, S.A., no realitzarà en cap cas Transferencies Internacionals de les dades dels seus clients i/o proveïdors.

DRETS:

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici de Drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.

Autoritat de Control

Si vostè necessita de més informació i / o ajuda en matèria de protecció de dades, ha de saber que, l’autoritat de control a Espanya que vetlla pel compliment de la normativa sobre protecció de dades, que garanteix i tutela el dret fonamental a la protecció de dades personals és:

Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

C / JorgeJuanNº6

28001-Madrid

901100099-91263517

www.agpd.es