Un dels primers supermercats de Catalunya, el Llobet del carrer Jaume I de Manresa, compleix 60 anys

Un dels primers supermercats de tot Catalunya que no depenia de lā€™estat espanyol va ser un Llobet i es va establir, lā€™any 1959, al nuĢmero 7 del carrer de Jaume I de Manresa, just al costat del mateix local, on lā€™empresa encara manteĢ avui obert i ben viu lā€™emblemaĢ€tic establiment. En aquella eĢ€poca, concretament lā€™estiu de lā€™any 1959, obria de manera simultaĢ€nia el primer supermercat de Barcelona, en aquest cas, un Caprabo. Durant deĢ€cades, quan les comunicacions no eren les dā€™avui, tots dos establiments es van atribuir el meĢ€rit de ser el primer supermercat privat de tot Catalunya. Ara, es demostra que sengles obertures van coincidir a lā€™estiu del 1959.

Lā€™edifici on originaĢ€riament va obrir el primer supermercat Llobet va patir un greu incendi el 28 de juliol de lā€™any 1979, i lā€™empresa va veureā€™s obligada a mantenir el negoci tancat durant uns mesos, fins que el va poder reobrir. A finals de la primera deĢ€cada dā€™aquest segle, Llobet va deixar el miĢtic establiment del nuĢmero 7 per traslladar-se als baixos de lā€™edifici contigu: al nuĢmero 9-11 del mateix carrer, on es troba actualment. Per tant, el primer supermercat de Catalunya ha estat sempre al mateix carrer i a la mateixa finca.

Abans del 1959, a Espanya ja sā€™havien anat obrint alguns dels primers supermercats (aleshores anomenats ā€˜autoserviciosā€™), peroĢ€ aquests eren de titularitat puĢblica i sorgien de la iniciativa del mateix estat a traveĢs de lā€™anomenada ComisariĢa General de Abastecimientos i Transportes (C.A.T.). El primer supermercat dā€™aquest tipus, a lā€™estat espanyol, va ser obert a Sant SebastiaĢ€ i va suposar un auteĢ€ntic canvi de paradigma en la manera dā€™entendre el comercĢ§. En canvi, el supermercat Llobet de Manresa va ser un negoci impulsat amb capital 100 % privat.

Enguany, per tant, un dels primers supermercats catalans celebra els 60 anys de vida i ho fa en un estat de forma envejable, havent superat crisis de diferents iĢndoles, entre els quals el citat incendi que ho va destrossar tot, i havent-se reconvertit i reinventat muĢltiples vegades, adaptant-se als nous temps de manera constant.

Primer, graneria; despreĢs botiga i, finalment, supermercat

Lā€™establiment del carrer de Jaume I de Manresa que va acollir el primer supermercat privat de Catalunya havia funcionat, des de lā€™any 1923, com una graneria que era regentada per la mateixa famiĢlia Llobet, i despreĢs, com a botiga de queviures.

Lā€™any 1959, peroĢ€, Ignasi Llobet Vila juntament amb el seu soci ValentiĢ Vendrell Sampons van decidir llancĢ§ar-se a la piscina i apostar per un model de comercĢ§ mai vist a Manresa (ni praĢ€cticament a tot Catalunya), i van obrir lā€™anomenat ā€˜Autoservicio Llobetā€™ al bell mig de Manresa. Aquells visionaris, Ignasi Llobet i ValentiĢ Vendrell, eren, precisament, els pares de les dues persones que ben aviat van agafar les regnes del negoci i van fer creĢixer lā€™empresa: Ramon Llobet i Rosa Maria Vendrell. Durant aquells primers anys, Ramon Llobet i Rosa Maria Vendrell van treballar tantes hores lā€™un al costat de lā€™altre que es van enamorar i es van casar. Lā€™avui president de Grup Llobet rememora amb un somriure als llavis: ā€œjo sempre havia de treballar, no tenia temps ni de festejar i, eĢs clar, meā€™n vaig anar amb la filla del soci. I aquiĢ estemā€. I, junts, Llobet i Vendrell, van formar un taĢ€ndem imparable, que els va portar a obrir un seguit de nous establiments a la ciutat.

Dā€™aquesta manera, nomeĢs un any i mig despreĢs dā€™inaugurar lā€™establiment del carrer de Jaume I de Manresa, Llobet va obrir un segon supermercat al carrer dels Drets; i al cap de poc temps mesos, un tercer, al carrer NumaĢ€ncia. A mitjans dels anys 60, va arribar el quart Llobet: lā€™Economat TeĢ€xtil de la placĢ§a Onze de Setembre de Manresa. Ramon Llobet recorda amb orgull aquell establiment en el qual meĢs de 10.000 treballadors del sector teĢ€xtil podien accedir-hi, despreĢs dā€™ensenyar el corresponent carnet al vigilant, per adquirir els productes a uns preus molt ajustats, graĢ€cies a un conveni entre el sindicat que agrupava els treballadors del sector i els empresaris. Lā€™actual president de Grup Llobet recorda com ā€œes formaven llargues cues a la porta del supermercat. Era espectacularā€.

Aquell primer ā€˜Autoservicio Llobetā€™ va enlluernar centenars de manresans i va ā€œensenyarā€ a desenes de famiĢlies a fer la compra dā€™una manera que era revolucionaĢ€ria: agafant-se ells mateixos les llaunes de conserva o els paquets de farina, posant-los en innovadores cistelles de plaĢ€stic i pagant en les mai vistes caixes registradores.

En un article que va apareĢ€ixer al Diari de Manresa en motiu de la inauguracioĢ, es descrivia lā€™autoservei com un espai ā€œdotat dels meĢs moderns avencĢ§os que seraĢ€ regit per aquells meĢ€todes de venda en els quals el comprador surt beneficiat per la qualitat dels productes, la seriositat dels preus i lā€™economia que podraĢ€ observar en les compres que efectuiĢˆā€. Lā€™autoservei destacava per les seguĢˆents novetats: en comparacioĢ amb les botigues existents tenia molts llums, unes estanteries murals altes, uns mobles tipus goĢ€ndola i una extensa varietat de productes alimentaris que es mostraven de tal manera que el client no seā€™n deixava cap. A meĢs, incloiĢˆa una seccioĢ de venda de cansaladeria, tenia venda a granel de conserves i olis i tots els productes mostraven el preu. TambeĢ cal destacar els innovadors congeladors amb carn, pollastre i peix congelat, i la possibilitat de tenir el servei a domicili.

La festa inauguracioĢ del primer supermercat Llobet va tenir la preseĢ€ncia de les autoritats locals de Manresa. Van ser-hi el jutge de primera instaĢ€ncia, el tinent dā€™alcalde dā€™esports en representacioĢ de lā€™alcalde Jose Moll, el comissari de policia, el capitaĢ€ militar en representacioĢ del general comandante militar de la plaza, el capitaĢ€ de la GuaĢ€rdia Civil en representacioĢ del tinent coronel de la GuaĢ€rdia Civil; el regidor de Mercats, el delegat regional de lā€™OrganitzacioĢ de Supermercats; lā€™inspector provincial i tambeĢ va haver-hi una representacioĢ de centres i organismes oficials. Va beneir el local lā€™arxiprest de Crist Rei, Miquel Bosch, qui despreĢs es va fer una visita pel local.

Ignasi Llobet Vila va fer un discurs ā€œressaltant el seu desig de servir a la Ciutat per a la qual sā€™havia procurat el primer supermercat de la regioĢ catalanaā€. DespreĢs va parlar, el tinent dā€™alcalde que va agrair en nom de la ciutat als promotors del nou autoservei tot desitjant un gran eĢ€xit en aquest nou tipus de local.

En lā€™especial de Festa Major va sortir publicat un anunci de tota una paĢ€gina amb un text del delegat regional de supermercats que afirma que ā€œEspanĢƒa es la primera nacioĢn del mundo en la institucioĢn de Supermercadosā€.

Lā€™esloĢ€gan de lā€™anunci era aquest:
ā€œUna novedad para MANRESA
Un exito para el comercio y la industria
Una comodidad para las amas de casa
Compre usted en el SUPERMERCADO AUTOSERVICIO LLOBET Los mejores artiĢculos a precioĢs maĢs econoĢmicosā€

Per poder obrir aquell primer supermercat, Llobet es va veure obligat a importar maquinaĢ€ria i beĢns necessaris, peroĢ€ inexistents en aquella Espanya franquista. Uns anys despreĢs que obrissin els primers supermercats, Ramon Llobet, sense saber-ho, va comencĢ§ar a aplicar brillants teĢ€cniques de maĢ€rqueting. Per a tot aixoĢ€, es pot dir que lā€™actual president de Grup Llobet, va ser un visionari, un home avancĢ§at als seus temps, que va actuar amb la justa mesura de risc i de seny, per convertir una modesta graneria en un negoci pioner que enguany compleix sis deĢ€cades.

On eĢs avui Grup Llobet

Actualment, Llobet eĢs un grup empresarial dedicat a la produccioĢ i a la distribucioĢ alimentaĢ€ria, que es defineix i es diferencia dā€™altres empreses del sector per tres pilars fonamentals: la salut, el gust i la proximitat. Actualment, el president de lā€™empresa eĢs Ramon Llobet i el seu fill, Ignasi Llobet, nā€™assumeix la direccioĢ.

Des de la Catalunya central i amb meĢs de 300 treballadors, lā€™empresa selecciona, ofereix i, en alguns casos, elabora els millors productes alimentaris possibles. Amb meĢs dā€™una quarentena de supermercats instalĀ·lats al cor de Catalunya (Bages, BerguedaĢ€ i SolsoneĢ€s), Grup Llobet no nomeĢs soĢn supermercats. Ha diversificat i ampliat les liĢnies de negoci i teĢ, aixiĢ, Ca lā€™Arpellot, que eĢs la liĢnia dā€™establiments que nomeĢs ven productes saludables; la marca Superfresc, que sā€™encarrega de la distribucioĢ al major de productes frescos; Llobet Regals, que eĢs una de les empreses liĢders en la creacioĢ de lots dā€™empresa de tot Espanya; i el TEC, una reconeguda empresa de caĢ€tering especialitzada en menuĢs escolars i de resideĢ€ncies de gent gran.