Grup Llobet substitueix les caixes per bàscules i cobrarà a pes independentment dels productes que hi hagi al carro

Comprar al supermercat serà molt més àgil i ràpid a partir del mes de juny. I és que, en els propers mesos, Supermercats Llobet i Ca l’Arpellot (Grup Llobet) substituiran les caixes per bàscules i cobraran un preu fix per quilo de compra, una tarifa variable que sempre girarà al voltant dels 10 euros. Serà així de fàcil: escollir els productes, posar-los al carro de la compra o a la bossa que portem de casa, pesar-ho tot en finalitzar la compra i pagar sense haver de passar els articles per caixa.

Aquest procés estalviarà cues, errors de lectura de codis de barres, l’embossament dels productes un cop passats per caixa i tot el temps que això comporta. De fet, Grup Llobet fins i tot es planteja el préstec de carros de compra tot terreny que els clients i clientes es puguin endur a casa i, per tant, els permeti passar els productes directament del carro al rebost o el frigorífic sense més transvassaments.

Dimarts vinent, primer dia laborable de l’any, es posa en marxa la prova pilot d’aquest sistema al supermercat Llobet de Gironella, un dels més moderns i espaiosos de la firma de supermercats. Durant el primer mes només funcionarà una de les bàscules, i els clients i clientes podran escollir pagar els articles de la forma convencional -passant per caixa- o amb el nou sistema de preu fix per quilogram de compra. L’equip d’innovació de Grup Llobet recollirà dades i opinions d’aquesta experiència de cara a perfeccionar el sistema, tant pel mecanisme com pel que fa a la tarifa.

I és que el preu, que serà d’entorn els 10 euros el quilo, variarà lleugerament a l’alça o la baixa d’acord amb una fórmula estadística desenvolupada conjuntament amb la Universitat de Virginia (EUA), i que va d’acord amb un algoritme a temps real que calcula els articles que surten de cada establiment, el seu pes real descomptat del pes de l’envoltori i una ràtio entre el cost dels productes i l’import real ingressat. Això podria fer que en un mateix dia el preu per quilo de pes de la compra pogués fluctuar, segons els experts, entre els 9,65 i els 10,60 euros.

Si funciona la prova pilot i la implementació segueix els terminis, en sis mesos podrien entrar en funcionament les bàscules a les 40 botigues de Grup Llobet. De tota manera, durant els dos primers anys sempre hi haurà, com a mínim, una caixa convencional a cada establiment per facilitar la transició entre dos sistemes tan radicalment diferents.

Aquesta notícia és oficial durant el dia d’avui, 28 de desembre de 2017.